fbpx
Obrázek článku

Až 50 % lidí podle průzkumů v životopise lže

Až 50 % lidí podle průzkumů v životopise lže, záměrně některé věci zamlčuje, anebo si skutečnost přibarvuje k obrazu svému. Pokud jste ale právě Vy v roli zaměstnavatele nebo personalisty, dobře víte, že i sebemenší zapření pravdy může pro budoucí výkon zaměstnání znamenat vážné důsledky. Jak tedy zjistit, jestli s Vámi daný člověk jedná na rovinu?

Získat a hlavně udržet si kvalitní pracovníky nebývá jednoduché. Orientace ve větším množství zaslaných životopisů a motivačních dopisů je náročná, poznat skutečnou povahu člověka a skutečný pracovní výkon a nasazení jde těžko.

Smutnou pravdou bývá, že „co je psáno, to je dáno“ už dnes často bohužel neplatí. Uchazeči o zaměstnání si rádi své pozice a důležitost své minulé funkce přikreslují a občas se najdou i případy, které lžou o svém vzdělání nebo o získaných certifikátech a absolvovaných kurzech.

Důležitá je i pravdivost referencí. I pravé reference ale mohou být občas zavádějící, a budoucí zaměstnavatel potřebuje znát především fakta, i když ta třeba nebudou tak dobře znějící. Nejlepším způsobem, jak si reference ověřit, je nespoléhat se na dodanou písemnou formu a do minulého zaměstnání zatelefonovat a položit konkrétní dotaz na bývalého zaměstnance. Kontakty poskytne sám uchazeč.

Pokud sháníte někoho na vedoucí pozici, možná vás napadne oslovit jeho bývalé podřízené. Těžko říct, jestli je tohle přínosná cesta, neboť i tyto informace mohou být značně zkreslené a to, že natrefíte na někoho, s kým si váš uchazeč zrovna dvakrát nesedl, ještě nedělá z vašeho možného budoucího zaměstnance špatného nadřízeného.

Velmi zajímavou referencí však mohou být obchodní partneři. Ale i tu opět platí, názorů sbírejte víc, neřiďte se podle jednoho zdroje. Prověrka budoucího zaměstnance podobným způsobem může ve výsledku vypovědět mnohem více než sebelíp napsaný motivační dopis.

Obrázek o uchazeči bude ucelenější a především utvořený z více zdrojů, nebudete se muset spoléhat pouze na to, co o sobě prozradí on. Uchazeče požádejte o referenční osoby, mohou to být jeho přímí nadřízení a podobně. Dotyčného je ale fér informovat o tom, že se údaje, které poskytl, budou ověřovat.

A potvrdit si nechejte také všechny diplomy a certifikáty. Požádejte o úřední kopii vysokoškolského diplomu, nechejte si udělat také kopie všech získaných certifikátů a zajímejte se i o povahu a náplň jednotlivých kurzů, workshopů a školení. Ne vše je totiž srovnatelné a ne vše probíhá za stejné časové náročnosti a hodnotné náplně. Ověřte si instituce, které certifikáty a potvrzení vydaly, zjistit si můžete i něco o lektorovi nebo školiteli.

Velká kapitola sama o sobě jsou přestupky na pracovišti, vyzrazení podnikového tajemství, know how, tajné dohody s konkurencí, špehování ve firmě a donášení konkurenci nebo závažné činy jako je zpronevěra peněz a podobně. Takovéto skutky se však z pozice zaměstnavatele nebo personalisty ověřují o něco hůře.

Pokud víte, že sami nejspíše prověřit vše nezvládnete, jsme tu pro Vás. Provádíme prověrky osob i firem a dokážeme zjistit vše o minulosti daného člověka, kde pracoval a jak se na něj jako na pracovníka nahlíželo a z jakého důvodu ze zaměstnání odešel, případně byl odejit. Dokážeme zjistit historii jeho přestupků i případnou trestní minulost.

Ověříme loajalitu uchazeče ke svému zaměstnavateli, jeho chování v pracovní době a dodržování pracovní kázně. Předložit můžeme i reference, co se týče jeho pracovních vztahů, vycházení s kolegy, podřízenými a nadřízenými.

Prověříme a potvrdíme skutečné dosažené vzdělání a zkušenosti, které uchazeč v životopise uvádí. Všechny získané údaje podložíme důkazy a odkazy na kompetentní zdroje. Ušetříme vám nemalé množství času, které můžete využít jiným směrem, a do budoucna poměrně dost nervů se zaměstnancem, jehož schopnosti a vzdělání neodpovídají dané pozici.