fbpx

Obchodně-právní spory bývají náročnou a komplikovanou záležitostí. Jejich výsledky však značně ovlivňují budoucí život obou stran.

Na obhajobě a podání důkazů záleží!

Vymáhání pohledávek

Poradíme taktiku před zahájením soudního či rozhodčího řízení. Zhodnotíme skutkový a právního stav věci, navrhneme jejího řešení včetně možností mimosoudní varianty. Naplánujeme strategii vedení sporu a zvolení vhodné procesní taktiky.

V oblasti sporné agendy se zaměřujeme především na pohledávky a jejich řešení. To znamená jejich odkup, popř. vymáhání dluhů. Vše probíhá v rámci zákonů a v mezích legality.

Ať už jste někomu půjčili a on se nemá k vrácení a uhrazení dluhu nebo jste pro někoho vykonali objednanou práci, jenže zadavatel za ni nechce zaplatit, jsme tady my, abychom Vám pomohli dosáhnout spravedlnosti. Finance, které Vám po právu patří a které bezpochyby potřebujete, dostaneme zpátky.

Naše získávání dlužných částek je efektivní a rychlé. Pracujeme spolehlivě a zapojíme v případě potřeby všechny možné prostředky. Zajistíme odkup Vašich dluhů, takže Vám odpadnou veškeré starosti s dlužníky.

V této oblasti se zaměřujeme především na vymáhání pohledávek a zajišťujeme jejich odkup. Vymáháme nároky v exekuci. Zastupujeme soukromníky i korporátní klienty. Vyznáme se v judikatuře a každému našemu jednání předchází důsledná příprava. Disponujeme mnohaletými zkušenostmi a odbornými znalostmi, jsme mistři argumentace a umíme dosáhnout předem stanovených cílů.

Umíme vyjednávat. Často bývá pro obě strany nejprospěšnější řešení, dojde-li k mimosoudnímu smíru a splnění všech závazků. Pokud se chcete vyhnout soudům a řízením, vyjednáme s protistranou řešení vyhovující vašim požadavkům.

Ochráníme Vaše zájmy, můžete se na nás za každých okolností zcela spolehnout.

Často kladené dotazy

Vymáhání probíhá na základně zplnomocnění příkazcem. Dlužník se musí nacházet na území ČR. Prověříme si jeho ekonomickou situaci, najdeme jej ve všech rejstřících  Používáme všechny zákonné dostupné prostředky. Jednáme pouze v souladu s platným právním řádem. Provádíme mimosoudní vymáhání pohledávek a  máme zájem na tom, aby se peníze dostaly k věřiteli v co nejkratším možném čase. Analyzujeme historii dlužníka a zvažujeme možné scénáře. Zajímá nás jeho pracovní poměr a solventnost, vypracujeme strategii, díky které se dočkáte svých peněz co nejdříve. Kombinujeme písemné upomínky, telefonáty i osobní návštěvy. O vývoji celého vymáhání Vás budeme průběžně informovat. Nenechte se připravit o to, co Vám právem patří!

Pak přejdeme k soudnímu sporu. Naši právníci jsou připraveni Vás zastupovat při soudním procesu a vést vše do zdárného konce.

Jistěže, každý případ a každého dlužníka si individuálně nastudujeme. Svěřte nám tolik případů, kolik potřebujete, od toho tu jsme.

Neplatíte! Pokud nesplníme, co jsme slíbili, neplatíte ani korunu.

Legislativa České republiky mimosoudní vymáhání nijak nezakazuje. Vše tedy funguje v mezích platných zákonů. Pokud jde o subjekty, vůči kterým figurujete například jako dodavatel,
Cílem není ekonomická likvidace dlužníka, ale vzájemná komunikace a dohoda na splacení. Aby dlužníkovi nevznikaly další náklady, snažíme se mu vyjít vstříc splátkovým kalendářem – všem zúčastněným stranám by však mělo jít o to jediné – o řešení problému. Pokud Vám dlužník svůj dluh nesplatí a navíc odmítá komunikovat, je načase učinit tomuto nesolidnímu jednání přítrž. Právo je totiž na vaší straně!

Vykupujeme směnky, dluhy ze smlouvy o půjčce peněz, faktury za odvedenou práci nebo faktury za dodané zboží, dlužné výživné atd. Po převzetí podkladů zhodnotíme riziko odkupu. Prověříme dlužníka a jeho majetkové poměry, bankovní i nebankovní registry. Po vzájemné dohodě připravíme smlouvu, pohledávku odkoupíme a částku převedeme na Váš účet. Největší výhoda odkupu pohledávky je ta, že dále už se nemusíte starat o to, že Vám někdo dluží. Své peníze máte jisté a veškeré komplikace spojené s vymáháním jsou na nás.

V takových případech bohužel není možné od dlužníka pohledávku vymáhat. Šance na vymožení je téměř nulová.

Platba se uskuteční při podpisu smlouvy. Pohledávka bývá splacena buď najednou, nebo je možné se s dlužníkem dohodnout na novém splátkovém kalendáři, na jehož dodržování budeme dohlížet. Platba se ve většině případů převádí na účet věřitele.

Nezáleží na tom, jaká je pohledávka data. Pokud Vám ještě stále nebyly připsány na účet dlužné peníze, je vše stále aktuální, i když k půjčce peněz došlo před libovolně dlouhou dobou. Poskytněte nám dostupné informace k případu a k dlužníkovi a my už si poradíme!

Potřebujeme od Vás smlouvu, údaje o dlužníkovi a veškeré písemné dokumenty (dodací listy atp.), které k případu máte. Dále už se nemusíte o nic starat, pak už je to na nás.

Neplatíte! Vše zaplatíte až po vymožení dlužné částky.

Každý případ je individuální, v průměru však řešíme jeden případ do 2 měsíců.

Osobní schůzka je vždy lepší, zakázku ale lze bez problému vyřešit i online. Pokud nám v elektronické podobě poskytnete všechny potřebné dokumenty k pohledávce včetně informací o dlužníkovi, jsme schopni navázat spolupráci online.

Pokud je rozhodnuto ve Váš prospěch a rozhodnutí se stane pravomocným, máte v ten moment k dispozici exekuční titul. V ten moment můžete předat vymáhání dluhů exekutorovi. S případným podáním návrhu na podání exekuce Vám rádi pomohou naši právníci.

Zajímavé články