fbpx

Potřebujete prověřit, jestli je vaše společnost z hlediska bezpečnosti dobře nastavena?

Máte obavy, že je nedostatečně zabezpečena a může být ohrožena? Provádíme bezpečnostní audity firem, společností a jednotlivých budov.

Obrázek služby

Vykonáme kontrolu zabezpečení a celkový audit, zefektivníme fungování celého systému, optimalizujeme jej, a snížíme tak vynaložené náklady. Analyzujeme všechna potenciální rizika, vysvětlíme možné hrozby a bezpečnostní ohrožení a poradíme, jak se připravit na mimořádné situace.

Konkretizujeme oblasti, které potřebují vylepšení a na kterých by bylo třeba zapracovat. Chceme Vám i Vašim zaměstnancům zajistit bezpečí a ušetřit peníze. Poradíme, jak naložit se získanými daty a jak co nejrychleji problémy odstranit a opravit veškeré nedostatky.

Cokoliv, co nám ohledně své firmy svěříte na starost, udržíme v naprosté tajnosti. Jsme diskrétní. Jsme profesionálové na svém místě.

Často kladené dotazy

Popíšeme všechny procesy ochrany a způsoby zabezpečení. Posoudíme současný stav fyzické i elektronické ochrany objektu. Identifikujeme množné hrozby a projdeme různé scénáře ohrožení bezpečnosti Vašeho podniku. Jsou v ohrožení Vaši zaměstnanci nebo hrozí škoda na majetku? Odpovídá vše v podniku předpisům, normám a směrnicím? Vyplatí se v podniku instalovat elektronický systém kontroly vstupu? Vyhodnotíme pravděpodobnost a možné následky bezpečnostních hrozeb. Poradíme, jak střežit opuštěný areál nebo staveniště, sklady a podobné prostory. Jak uzpůsobit ostrahu ve dne a jak v noci Jak na vzdálený dohled a jak s pořízenými materiály nakládat. Jaký kamerový systém zvolit, mít zabezpečení vstupů na klíč, kartu nebo oční duhovku? Jak střežit průmyslový areál bez fyzické ostrahy? Zajistíme bezproblémovou správu přístupů pro Vaši ochranu i pohodlí.

Náš specializovaný tým prozkoumá i síťová zařízení. Provedeme zátěžové testy, které odhalí veškeré nedostatky v zabezpečení. Porovnáme vše s platnými předpisy na normami. Ukážeme a podrobně zdokumentujeme, jak si stojí Vaše firma v praxi.
Vše písemně zaznamenáme a ve výsledku Vám předáme a představíme zprávu, kterou podrobně popíšeme a vysvětlíme.

Předložíme veškeré informace, které jsme objevili. Pokud vyplavou napovrch závažné technické nedostatky, obratem Vás o tom budeme informovat. Nabídneme také nejlepší možné řešení na základě objevených závad, navrhneme, co by se dalo a mělo vylepšit, aby byla bezpečnost stoprocentní.

Záleží na výsledcích bezpečnostního auditu, na našem posudku a Vašich požadavcích. Vyhodnotíme a doporučíme to nejlepší možné řešení. Bezpečnostní systém, to nejsou jen kamery. Zajistit a instalovat umíme také senzory pohybu, reproduktory, alarmy,  čidla, která sama upozorní, že se v prostorech děje něco neobvyklého. Vyplatí se instalovat kamery s nočním viděním? Jak rozsáhlý a propracovaný bude celý systém Vašeho majetku? Navrhneme nejoptimálnější a nejbezpečnější řešení. S námi máte jistotu, že Váš majetek bude pod stoprocentní kontrolou!

Není to nutné. Naše společnost provede bezpečnostní audit bez toho, aniž by to jakkoliv rušilo Vaše zaměstnance nebo chod Vašeho podniku. Můžete se na nás stoprocentně spolehnout.

Veškerá rozhodnutí jsou na Vás. My Vám však doporučíme další nejlepší postup a nejlepší možné jednání pro to, aby se předešlo jakémukoliv ohrožení bezpečnosti nebo finanční újmě. Pokud bude něco v závažném rozporu s předpisy, důrazně doporučíme nápravu.

Jakmile dojde k posouzení a vyhodnocení všech bezpečnostních aspektů v objektu, poradíme, jaký typ dohledu je pro sledovanou zónu příhodný. Nejlepší je však kombinace obojího. Kompetentní pracovník security pak vidí na kamerách, co jaký zaměstnanec vykonává, co se děje kde na pracovišti a jestli nedochází k nepravostem. Pokud si zaplatíte služby pochůzkáře, musíte zhodnotit, že žádný člověk nikdy nemůže mít oči všude. Kamera však ano! Fyzická ostraha bude hlídat namátkově lokace, bude pravidelně procházet celý areál, ale má své limity. Kamerový systém nikdy nespí. A co víc, záznamy z kamer poskytnou hmatatelné a u soudu použitelné důkazy v případě krádeže nebo neoprávněné manipulace s Vašim majetkem.

V případě incidentu budete mít od nás dopodrobna vypracovaný zásahový plán. Ten bude vytvořený na základě Vašich potřeb a bude obsahovat, koho v případě ohrožení majetku nebo osob bude systém kontaktovat. Přijede incidentu zabránit naše zásahová jednotka nebo policie? Jak přesně se bude postupovat?

Zajímavé články